Gebruikerslogin

InloggenRegistreer
Wachtwoord vergeten?

Wat weet ik van LOB? Doe de zelftest!

Voordat je met de LOB scan aan de slag gaat is het handig te weten of je bekend bent met de termen die in de scan aan bod komen. Hieronder staan zeven vragen die je helpen hier zicht op te krijgen. Mocht je twijfels hebben bij een vraag, onvoldoende kennis over dit onderdeel hebben, dan verwijst de vraag je door naar de juiste informatie en uitleg. Zo voorkom je dat je tijdens het invullen van de scan vastloopt.

1. Ik ben bekend met de samenhang tussen talentontwikkeling, het bevorderen van doorstroom en LOB.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag

Lees de informatie onder de pijler Visie en Beleid en bij onderdeel 1 Visie op en doelen van LOB, 2 Draagvlak en leiderschap, 3 Beleid.

2. Ik weet wat er in een visiedocument en beleidsplan over LOB kan staan.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag

Lees de informatie onder de pijler Visie en Beleid en bij onderdeel 1 Visie op en doelen van LOB, 2 Draagvlak en leiderschap, 3 Beleid.

3. Ik weet wat loopbaancompetenties zijn en hoe deze benut kunnen worden door leerlingen en begeleiders bij LOB.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag
4. Ik weet wat een LOB-werkplan is en wat er in beschreven staat.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag

Lees de informatie bij onderdeel 4 LOB-werkplan.

5. Ik weet wat LOB-activiteiten zijn.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag

Lees de informatie bij onderdeel 5 De inhoud van LOB en 6 De vorm van LOB in het curriculum.

6. Ik weet wat de kenmerken van een krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving zijn.
Ja Nee
Ga door naar de volgende vraag

Lees de informatie bij pijler Oriëntatie en begeleiding en bij onderdeel 7 Krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving.

7. Ik weet welke rollen en taken LOB-begeleiders in 1e- 2e- en 3e-lijns-begeleiding vervullen.
Ja Nee

Lees de informatie bij de pijler Organisatie en bij onderdeel 8 advisering en loopbaanbesluitvorming en 9 rollen en taken in de school.


Externe partijen Ouders en verzorgers Professionalisering Rollen en taken in de school Determinatie en advisering Krachtige (loopbaangerichte) leeromgeving De vorm van LOB in het curriculum Inhoud van LOB Een LOB-werkplan Beleid Draagvlak en leiderschap Visie op en doel(en) van LOB – rationale